Said Jesus: “Love one another, as I have loved you.” How much? His love cannot be told. He left the glory that He had with the Father before the world was. “He was wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities: the chastisement of our peace was upon Him; and with His stripes we are healed.” He patiently bore every indignity and scorn. Behold His agony in the garden, when He prayed that the cup might pass from Him! Behold His sufferings on Calvary! All this for guilty, lost man. And Jesus says: “Love one another, as I have loved you.” How much? Well enough to give your life for a brother. But has it come to this, that self must be gratified, and the word of God neglected? The world is their God. They serve it, they love it, and the love of God has departed. If ye love the world, the love of the Father is not in you. {1T 150.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 150.     Fra side 150 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jesus har sagt: »I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer.« Hvor meget? Hans kærlighed kan ikke udtrykkes. Han forlod den herlighed som han havde med Faderen før verden var. »Han blev såret (151) for vore overtrædelser, knust for vor brødes skyld; os til fred kom straf over ham, vi fik lægedom ved hans sår.« Han bar tålmodigt enhver ydmygelse og hån. Betragt hans kvaler i haven, da han bad om at kalken måtte gå ham forbi! Betragt hans lidelser på Golgatha! Alt dette for skyldige og fortabte mennesker. Og Jesus har sagt: »I skal elske hverandre: ligesom jeg har elsket jer.« Hvor meget? Nok til at give dit liv for en bror. Men er det kommet til det, at selvet må tilfredsstilles og Guds ord forsømmes? Verden er deres gud. De tjener den, de elsker den og Guds kærlighed er gået væk. Hvis I elsker verden, er Faderens kærlighed ikke i jer.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.