If Jesus manifested so much earnestness, so much energy and agony, how much more need for those whom He has called to be heirs of salvation, dependent upon God for all their strength, to have their whole souls stirred to wrestle with God and say: “I will not let Thee go, except Thou bless me.” But I saw that hearts have been overcharged with the cares of this life, and that God and His word have been neglected. {1T 151.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 151.     Fra side 151 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Hvis Jesus tilkendegav så megen alvor, så megen kraft og pine, hvor meget mere brug er der så ikke for dem som han har kaldt til at være frelsens arvinger, afhængige af Gud efter al deres styrke, at have hele deres sjæle oprørt til at brydes med Gud og sige: »Jeg slipper dig ikke, uden du velsigner mig!« Men jeg så at hjerter er blevet overbebyrdede med bekymringer for dette liv og at Guds og hans ord har været forsømt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.