The people in the East have heard the proclamation of the second coming of Christ, and have seen much of the display of the power of God, and have fallen back into a state of indifference and security where it is almost impossible to reach them at present. After uncommon efforts are made in the East, with the best gifts, but very little is accomplished. {1T 147.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 147.     Fra side 147 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Folk i øststaterne har hørt forkyndelsen af Kristi andet komme og har set meget af Guds krafts udfoldelser og er faldet tilbage til en ligegyldighedstilstand og sikkerhed hvor det for øjeblikket næsten er umuligt at nå dem. Efter at ualmindelige anstrengelser er gjort i øststaterne, med de bedste gaver, er kun meget lidt udrettet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.