I saw that when the truth is presented, it should be in the power and Spirit. Bring the people to the point to decide. Show them the importance of the truth—it is life or death. With becoming zeal, pull souls out of the fire. But, oh, the blighting influence that has been cast by men professing to be waiting for their Lord, and yet possessing large and attractive lands! The farms have preached louder, yes, much louder, than words can, that this world is their home. The evil day is put off. Peace and safety reign. Oh, the withering, blighting influence! God hates such worldly-mindedness. “Cut loose, cut loose,” were the words of the angel. {1T 152.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 152.     Fra side 152 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

(152) Jeg så, at når sandheden fremlægges, skulle den være i Guds Ånd. Bring folk til afgørelsespunktet. Vis dem betydningen af sandheden - det er liv eller død. Træk, med passende iver, sjæle ud af ilden. Men oh! den fordærvende indflydelse, som formes af mennesker, der bekender at vente på deres Herre og alligevel besidder store og tiltrækkende jorder. Gårdene har prædiket højere, ja, meget højere, end ord kan, så denne verden er deres hjem. Den onde dag er langt væk. Fred og sikkerhed regerer. Oh, den knusende og fordærvende indflydelse! Gud hader verdslighed, et sådan verdsligt sindelag! "Skær fri, skær fri," var englens ord.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.