I was shown that all should have an eye single to the glory of God. Those who have possessions have been too willing to excuse themselves on account of wife and children. But I saw that God would not be trifled with. When He speaks, He must be obeyed. If wife or children stand in the way and hold back, they should say as Jesus said to Peter: “Get thee behind Me, Satan.” Why tempt ye me to withhold from God what justly belongs to Him, and ruin my own soul? Have an eye single to the glory of God. {1T 152.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 152.     Fra side 152 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg fik vist at alle skulle rette deres øje mod Guds herlighed. Dem, som har ejendomme var meget villige til at undskylde sig selv på bekostning af kone og børn. Men jeg så at Gud ikke var til at spøge med. Når han taler, må han adlydes. Hvis kone eller børn står i vejen og holder igen, kunne de sige som Jesus sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan!« Hvorfor frister I mig i at tilbageholde det fra Gud, der rettelig tilfalder ham og ødelægger min egen sjæl? Hav Guds herlighed for øje.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.