I saw that many would have to learn what it is to be a Christian—that it is not in name; but it is having the mind of Christ, submitting to the will of God in all things. Especially will the young who have never known what privations or hardships are, who have a set will, and do not bend that will to the glory of God, have a great work to do. They go along very smoothly until their will is crossed, and then they have no control over themselves. They have not the will of God before them. They do not study how they can best glorify God, or advance His cause, or do good to others. But it is self, self, how can it be gratified? Such religion is not worth a straw. Those who possess it will be weighed in the balance and found wanting. {1T 152.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 152.     Fra side 152 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at mange måtte lære hvad det vil sige at være en kristen - at det ikke er i navn; men det er at have Kristi sindelag og at underkaste sig Guds vilje i alt. Særligt har unge som aldrig har kendt til nød eller genvordigheder, som har en stiv vilje og ikke bøjer den vilje til Guds herlighed, et stort arbejde at gøre. Det går ganske godt indtil deres vilje sætter sig på tværs og da har de ingen kontrol over dem selv. De har ikke Guds vilje foran dem. De undersøger ikke hvordan de bedst kan forherlige Gud, eller fremme hans sag, eller gøre godt mod andre. Men det er selvet, selvet, hvordan kan det tilfredsstilles? En sådan religion er ikke en pind værd. Dem som har den vil blive vejet og på vægten og fundet for lette.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.