The true Christian will love to wait and watch for the teachings of God and the leadings of His Spirit. But with many, religion is merely a form. Vital godliness is lacking. Many dare to say, I will do this, or that, or I will not do this; and the fear of offending God is scarcely thought of. Those thus described, I saw, could not enter heaven as they are. They may flatter themselves that they will be saved, but God has no pleasure in them. Their lives do not please Him. Their prayers are an offense to Him. {1T 152.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 152.     Fra side 152 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Den sande kristne vil holde af at vente og vogte for Guds lære og hans Ånds ledelse. Men hos (153) mange er religion slet og ret en formssag. Livsvigtig gudfrygtighed mangler. Mange vover at sige: Jeg vil gøre det, eller det, eller jeg vil ikke gøre det; og frygten for at krænke Gud er knapt nok næret. De, som er således, så jeg, kunne ikke gå ind i himlen som de er. De kan smiger dem selv til at de vil blive frelst, men Gud har ikke behag i dem. Deres livsførelse behager ham ikke. Deres bønner er en fornærmelse mod ham.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.