I saw that those who profess to be looking for the coming of the Lord should not have a close, penurious spirit. Some of those who have been called to talk the truth, and to watch for souls as they that must give an account, have wasted much precious time for the sake of saving a little, when their time was worth a great deal more than that which they gained. This displeases God. It is right that economy should be used, but it has by some been stretched into meanness with no other object than to add to their treasures, which will shortly eat their flesh like fire, unless they as faithful stewards make a right disposal of their Lord’s goods.


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 153.     Fra side 153 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at dem som bekender sig til at vente på Herrens komme ikke ville have en tilbageholdende og forarmet ånd. Nogle af dem som er blevet kaldt til at tale sandheden og vogte sig for de sjæle som må aflægge et regnskab, har bortødslet megen kostbar tid for at vinde få, skønt deres tid var en del mere værd, end det som de har opnået. Dette mishager Gud. Det er rigtigt at sparsommelighed skal udøves, men det er af nogle blevet udnyttet til smålighed med intet andet mål, end at samle rigdomme, som snart vil spise deres kød som ild, med mindre de som trofaste tjenere gør en rigtig disposition af Herrens ejendele.

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.