I saw that the people in the West could be moved much more easily than those in the East. They have not had the light of the truth, and have not rejected it, and their hearts are more tender and susceptible to the truth and the Spirit of God. The hearts of many in the West are already prepared to eagerly receive the truth; and as the servants of God go out to labor for the salvation of precious souls, they have much to encourage them in their arduous work. As the people are anxious to hear, and many embrace the truth, the gift which God has given His servants is called out and strengthened. They see that their efforts are crowned with success. {1T 147.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 147.     Fra side 147 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at folkene i veststaterne kunne bevæges meget lettere end dem i øststaterne. De har ikke haft sandhedens lys og har ikke forkastet det og deres hjerter er mere ømme og modtagelige for sandheden og Guds Ånd. Manges hjerter i veststaterne er allerede ivrigt beredte til at modtage sandheden; og idet Guds tjenere går ud for at arbejde for disse dyrebare sjæles frelse, har de meget at opmuntre dem med, i deres vanskelige arbejde. Når folk er ivrige efter at høre og mange slutter sig til sandheden, er den gave som Gud har givet sine tjenere kaldt frem og styrket. De ser at deres anstrengelser krones med fremgang.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.