I saw that tenfold more has been accomplished in the West than in the East with the same effort, and that the way is opening for still greater success. I have seen that much can be done at present in Wisconsin, and still more in Illinois, and that efforts to spread the truth must be made in Minnesota and Iowa. It will take effect in many hearts there. There was a large, very large, field of labor spread out before me in vision, which has not yet been entered; but there is not self-sacrificing help enough to fill half the places where the people are all ready to hear the truth, and many to receive it. {1T 147.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 147.     Fra side 147 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at ti gange mere som opnås i veststaterne end i øststaterne, med de samme anstrengelser og at vejen stadig er åben for større fremgang. Jeg har set at meget kan gøres for øjeblikket i Wisconsin og endnu mere i Illinois og at anstrengelser for at sprede sandheden må gøres i Minnesota og Iowa. Det vil give virkning på mange hjerter dér. Jeg så en stor, en meget stor arbejdsmark bredt ud foran mig i synet, som stadig ikke er blevet betrådt; men der er ikke nok selvopofrende hjælp til at udfylde de halve steder hvor folkene er rede til at høre sandheden og mange til at modtage den.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.