I saw that there had been a failure in going over the same old ground, year after year, with almost exactly the same gifts. If possible, the most acceptable gifts should be obtained. It would be better, and accomplish more good, if there were fewer tent meetings, and a stronger force, or company, with different gifts to labor. Then there should be a longer tarry in a place where an interest is awakened. There has been too much haste in taking down the tent. Some begin to be favorably impressed, and there is need that persevering efforts be put forth till their minds become settled and they commit themselves on the truth. In many places where the tent has been pitched, the ministers stay till the prejudice begins to wear away, and some would then listen with minds free from prejudice; but just then the tent is taken down and sent on its way to another place. The rounds are gone over, time and means spent, and the servants of God can see but very little accomplished through the tent season. But few are brought to acknowledge the truth, and God’s servants, having seen but very little to cheer and encourage them, and call out the gift within them, lose instead of gaining in strength, spirituality, and power. {1T 148.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 148.     Fra side 148 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at det var en mislykket bestræbelse, at gå over den samme gamle grund, år efter år, med nøjagtig de samme gaver. Om muligt kunne de mest velkomne gaver kunne opnås. Det ville være bedre og udrette mere godt, hvis der var færre teltmøder og en stærkere styrke, eller personer, med forskellige gaver i arbejdet. Da skulle der være et længere ophold på et sted, hvor en interesse var vækket. Det er gået for hurtigt at tage teltet ned. Nogle begynder at blive godt interesserede og der er brug for ihærdige anstrengelser, indtil de bliver afklarede og de overgiver dem selv til sandheden. På mange steder hvor teltet har været opslået, forblev prædikanterne til fordommene begyndte forsvinde og nogle ville da lytte fordomsfrit; og først da tages teltet ned og sendes hen til et andet sted. Turneringen er ovre, tid og midler er blevet brugt og Guds tjenere kan kun se meget lidt udrettet i løbet af teltsæsonen. Kun få er bragt til erkendelse af sandheden og Guds tjenere, har kun set meget lidt, der opmuntrer og støtter dem; og fremkalder tab i stedet for opnåelse af styrke, åndeliggørelse og kraft fra de gaver der er inden i dem.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.