I saw that special efforts should be made in the West with tents; for the angels of God are preparing minds there to receive the truth. This is why God has moved on some in the East to move to the West. Their gifts can accomplish more in the West than in the East. The burden of the work is in the West, and it is of the greatest importance that the servants of God should move in His opening providence. {1T 148.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 26. 148.     Fra side 148 i den engelske udgave.tilbage

Øststaterne og veststaterne

Jeg så at særlige anstrengelser skulle gøres i veststaterne med telte; for Guds engle bereder der sindene til at (149) tage imod sandheden. Det er derfor Gud har rørt ved nogle i øststaterne til at flytte til veststaterne. Deres gaver kan udrette mere i veststaterne end i øststaterne. Værkets byrde er i veststaterne og det er af den største betydning at Guds tjenere flytter efter hans åbne forsyn.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.