Evil angels crowded around them, pressing their darkness upon them, to shut out Jesus from their view, that their eyes might be drawn to the darkness that surrounded them, and they distrust God and next murmur against Him. Their only safety was in keeping their eyes directed upward. Angels of God had charge over His people, and as the poisonous atmosphere from the evil angels was pressed around these anxious ones, the heavenly angels were continually wafting their wings over them, to scatter the thick darkness. {1T 180.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 32. 180.     Fra side 180 i den engelske udgave.tilbage

Rystelsen

Onde engle samledes omkring dem og indhyllede dem i deres mørke for at skjule Jesus for dem, således at deres øjne kunne drages til mørket, som omgav dem og de derved kunne ledes, til at fatte mistillid til Gud og dernæst knurre imod ham. Kun når de holdt blikket vendt opad, kunne de være trygge. Guds folk stod under himmelske engles ledelse og når den giftige atmosfære fra de onde engle lagde sig omkring disse ængstede sjæle, viftede de himmelske engle uafladeligt med deres vinger over dem for at sprede det tætte mørke.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.