I heard those clothed with the armor speak forth the truth in great power. It had effect. I saw those who had been bound; some wives had been bound by their husbands, and some children had been bound by their parents. The honest who had been held or prevented from hearing the truth, now eagerly laid hold of it. All fear of their relatives was gone. The truth alone was exalted to them. It was dearer and more precious than life. They had been hungering and thirsting for truth. I asked what had made this great change. An angel answered: “It is the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, the loud cry of the third angel.” {1T 182.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 32. 182.     Fra side 182 i den engelske udgave.tilbage

Rystelsen

Jeg hørte dem, der var iført rustningen, tale sandheden med stor kraft. Det havde sin virkning. Jeg så dem, der havde været bundet; nogle hustruer havde været bundet af deres mænd og nogle børn havde været bundet af deres forældre. De oprigtige, (183) der var blevet holdt tilbage eller forhindret i at høre sandheden, greb den nu med begærlighed. Al frygt for deres slægtninge var forsvundet. Sandheden alene var stor for dem. Den var kærere og dyrebarere end livet. Jeg spurgte, hvad det var, som havde bevirket denne store forandring. En engel svarede: "Det er den sildige regn, vederkvægelsen fra Herrens åsyn, den tredje engels høje råb.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.