I was shown that the parable of the talents has not been fully understood. This important lesson was given to the disciples for the benefit of Christians living in the last days. And these talents do not represent merely the ability to preach and instruct from the word of God. The parable applies to the temporal means which God has entrusted to His people. Those to whom the five and the two talents were given, traded and doubled that which was committed to their trust. God requires those who have possessions here, to put their money out to usury for Him—to put it into the cause to spread the truth. And if the truth lives in the heart of the receiver, he also will aid with his substance in sending it to others; and through his efforts, his influence, and his means, other souls will embrace the truth, and begin also to work for God. I saw that some of God’s professed people are like the man who hid his talent in the earth. They keep their possessions from doing good in the cause of God. They claim that these are their own, and that they have a right to do what they please with their own; and souls are not saved by judicious efforts made by them with their Lord’s money. Angels keep a faithful record of every man’s work, and as judgment passes upon the house of God, the sentence of each is recorded by his name, and the angel is commissioned to spare not the unfaithful servants, but to cut them down at the time of slaughter. And that which was committed to their trust is taken from them. Their earthly treasure is then swept away, and they have lost all. And the crowns they might have worn, had they been faithful, are put upon the heads of those saved by the faithful servants whose means was constantly in use for God. And everyone they have been the means of saving, adds stars to their crown in glory, and increases their eternal reward. {1T 197.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 35. 197.     Fra side 197 i den engelske udgave.tilbage

Lærdomme fra Jesu lignelser

[Det blev vist mig, at lignelsen om talenterne ikke til fulde er blevet forstået. Denne vigtige lærdom blev givet disciplene til gavn for de kristne, der lever i de sidste dage. Og disse talenter er ikke udelukkende en fremstilling af evnen til at prædike og undervise fra Guds ord. Lignelsen kommer til anvendelse på de timelige midler, Gud har betroet sit folk. De, der fik de fem og de to talenter, købslog og fordoblede, hvad der blev dem overladt. Gud kræver, at de, som besidder gods her, skal sætte deres penge på renter for ham sætte dem i hans sag for at udbrede sandheden. Og dersom sandheden lever i modtagerens hjerte, vil også ham hjælpe til med sit gods (198) for at sende dem til andre; og ved hans anstrengelser, hans indflydelse og hans midler vil andre sjæle tage imod sandheden og ligeledes begynde at virke for Gud. Jeg så, at nogle af dem, der bekender sig til at være blandt Guds folk, ligner den mand, som skjulte sin talent i jorden. De holdt deres gods tilbage fra at kunne gøre godt i Guds sag. De hævder, at det er deres eget og at de har ret til at gøre, som de vil med deres eget og de gør ikke skønsomme bestræbelser for at anvende deres Herres penge til sjæles frelse. Engle fører et nøjagtigt regnskab med hver mands gerning og når dom afsiges over Guds hus, bliver domskendelsen over enhver optegnet ved den pågældendes navn og engelen får påbud om ikke at spare de vantro tjenere i blodbadets tid. Og hvad der blev betroet i deres varetægt, bliver dem frataget. Deres jordiske skat rives da bort og de har mistet alt. De kroner, som de kunne have båret, om de havde været tro, bliver sat på andres hoved, som blev frelst af de trofaste tjenere, hvis midler stadig blev brugt i Guds sag. Og alle, som har været et middel til frelse, føjer stjerner til deres krone i herligheden og forøger deres evige belønning.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.