I was also shown that the parable of the unjust steward was to teach us a lesson. “Make to yourselves friends of the mammon of unrighteousness; that, when ye fail, they may receive you into everlasting habitations.” If we use our means to God’s glory here, we lay up a treasure in heaven; and when earthly possessions are all gone, the faithful steward has Jesus and angels for his friends, to receive him home to everlasting habitations. {1T 198.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 35. 198.     Fra side 198 i den engelske udgave.tilbage

Lærdomme fra Jesu lignelser

Det blev også vist mig, at lignelsen om den utro husholder skulle tjene os til lærdom. »Skaf jer venner ved hjælp af den uretfærdige mammon, for at de, når det er forbi med den, kan tage imod jer i de evige boliger.« Dersom vi bruger vore midler til Guds ære hernede, samler vi os en skat i himmelen; og når de jordiske besiddelser alle er borte, har den tro husholder Jesus og engle til venner, der vil tage ham hjem til de evige boliger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.