“He that is faithful in that which is least is faithful also in much.” He that is faithful in his earthly possessions, which are least, making a judicious use of what God has lent him here, will be true to his profession. “He that is unjust in the least is unjust also in much.” He that will withhold from God that which He has lent him, will be unfaithful in the things of God in every respect. “If therefore ye have not been faithful in the unrighteous mammon, who will commit to your trust the true riches?” If we prove unfaithful in the management of what God lends us here, He will never give us the immortal inheritance. “And if ye have not been faithful in that which is another man’s, who shall give you that which is your own?” Jesus has purchased redemption for us. It is ours; but we are placed here on probation to see if we will prove worthy of eternal life. God proves us by trusting us with earthly possessions. If we are faithful to impart freely of what He has lent us, to advance His cause, God can entrust to us the immortal inheritance. “Ye cannot serve God and mammon.” “If any man love the world, the love of the Father is not in him.” {1T 198.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 35. 198.     Fra side 198 i den engelske udgave.tilbage

Lærdomme fra Jesu lignelser

»Den, som er tro i det små, er også tro i det store,« Den, der er tro med sit jordiske gods, som er det mindste og gør en forstandig brug af, hvad Gud har lånt ham hernede, vil være tro mod sin bekendelse. »Den, som er uretfærdig i det små, er også uretfærdig i det store.« De, der vil forholde Gud, hvad ham har lånt dem, vil i enhver henseende være utro i det, som vedrører Gud. (199) »Hvis I altså ikke har været tro med den uretfærdige mammon, hvem vil så betro jer dem rette?« Dersom vi viser os at være utro i anvendelse af det, som Gud låner os her, vil han aldrig give os dem udødelige arvelod. »Og hvis I ikke har været tro med det, som tilhørte andre, hvem vil så give jer noget at eje selv?« Jesus har købt genløsningen for os. Den er vor; men vi er sat her, for at det kan ses, om vi vil vise os værdige til evigt liv. Gud prøver os ved at betro os jordisk gods. Dersom vi trofast giver rigeligt af det, han har lånt os, for at fremme hans sag, kan Gud betro os den udødelige arv. »I kan ikke tjene både Gud og mammon.« »Hvis nogen elsker verden, så er Faderens kærlighed ikke i ham."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.