Those among Sabbathkeepers who have been unwilling to make any sacrifice, but have yielded to the influence of the world, are to be tested and proved. The perils of the last days are upon us, and a trial is before the young which they have not anticipated. They are to be brought into most distressing perplexity. The genuineness of their faith will be proved. They profess to be looking for the coming of the Son of man, yet some of them have been a miserable example to unbelievers. They have not been willing to give up the world, but have united with them, have attended picnics and other gatherings of pleasure, flattering themselves that they were engaging in innocent amusement. Yet I was shown that it is just such indulgences that separate them from God and make them children of the world. God does not own the pleasure seeker as His follower. He has given us no such example. Those only who are self-denying, and who live a life of sobriety, humility, and holiness, are true followers of Jesus; and such cannot engage in and enjoy the frivolous, empty conversation of the lovers of the world. {1T 269.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 56. 269.     Fra side 269 i den engelske udgave.tilbage

Farlige tider

Dem iblandt sabbatsholderene, som ikke vil gøre et offer, men har givet efter for verdens indflydelse, skal prøves og forsøges. De sidste dages farer er over os og prøver ligger foran de unge, som de ikke har regnet med. De vil blive bragt i den mest pinefulde rådvildhed. Deres tros ægthed vil blive prøvet. De bekender at vendte på Menneskesønnens komme og alligevel har nogle af dem været ulykkelige eksempler for ikke-troende. De har ikke været villig til at opgive verden, men har forenet sig med den og har fulgt ren svir og andet fornøjelsessamvær og smiger sig selv med at de optog sig i uskyldig morskab. Alligevel fik jeg vist at det er netop sådanne svagheder, der adskiller dem fra Gud og gør dem til verdens børn. Gud vedkender sig ikke den fornøjelsessøgende, som sin efterfølger. Han har ikke givet os et sådant eksempel. Dem, som er selvfornægtende og som lever et liv i ædruelighed, ydmyghed og hellighed, er Jesu sande efterfølgere; og kan ikke give sig af med og nyde verdenselskernes overfladiske og tomme samtale.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.