The prophecy of Isaiah 3 was presented before me as applying to these last days, and the reproofs are given to the daughters of Zion who have thought only of appearance and display. Read verse 25: “Thy men shall fall by the sword, and thy mighty in the war.” I was shown that this scripture will be strictly fulfilled. Young men and women professing to be Christians, yet having no Christian experience, and having borne no burdens and felt no individual responsibility, are to be proved. They will be brought low in the dust and will long for an experience in the things of God, which they have failed to obtain. {1T 270.1} War lifts his helmet to his brow; O God, protect Thy people now. {1T 270.2


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 56. 270.     Fra side 270 i den engelske udgave.tilbage

Farlige tider

Profetien i Esajas 3 blev fremstillet for mig, som passer for disse sidste dage og irettesættelserne er givet til Zions datter, som kun har tænkt på fremvisning og udseende. Læs vers 25: »Disse mænd skal falde for sværd, dit unge mandskab i strid.« Jeg fik vist at dette skriftsted absolut vil blive fuldbyrdet. Unge mænd og kvinder, der bekender sig til at være kristne og dog ingen kristen erfaring har og har ingen byrder båret og ikke følt noget personligt ansvar, skal afprøves. De vil blive bragt ned til støvet og vil længdes efter en erfaring i Guds sager, som det har mislykkes for dem at opnå.
Krig løfter hans hjelm til hans pande;
Oh Gud, beskyt nu dit folk.

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.