Chapter 68—The Future At the transfiguration, Jesus was glorified by His Father. We hear Him say: “Now is the Son of man glorified, and God is glorified in Him.” Thus before His betrayal and crucifixion He was strengthened for His last dreadful sufferings. As the members of the body of Christ approach the period of their last conflict, “the time of Jacob’s trouble,” they will grow up into Christ, and will partake largely of His spirit. As the third message swells to a loud cry, and as great power and glory attend the closing work, the faithful people of God will partake of that glory. It is the latter rain which revives and strengthens them to pass through the time of trouble. Their faces will shine with the glory of that light which attends the third angel. {1T 353.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 68. 353.     Fra side 353 i den engelske udgave.tilbage

Fremtiden

[Ved forklarelsen blev Jesus herliggjort af Faderen. Vi hører ham sige: »Nu er menneskesønnen herliggjort og Gud er herliggjort i ham.« Således blev han før sin forrådelse og korsfæstelse styrket til sine sidste frygtelige lidelser. Når lemmerne på Kristi legeme nærmer sig tiden for deres sidste kamp, »en trængselstid for Jakob«, vil de vokse op til Kristus og få meget af hans ånd. Når det tredje budskab udvikles til et højt råb og når stor kraft og herlighed ledsager det afsluttende værk, vil Guds trofaste folk få del i denne herlighed. Det er den sildige regn, som fornyer og styrker dem til at gennemgå trængselstiden. Deres ansigter vil stråle af herlighed fra det lys, der ledsager den tredje engel.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.