I saw that God will in a wonderful manner preserve His people through the time of trouble. As Jesus poured out His soul in agony in the garden, they will earnestly cry and agonize day and night for deliverance. The decree will go forth that they must disregard the Sabbath of the fourth commandment, and honor the first day, or lose their lives; but they will not yield, and trample under their feet the Sabbath of the Lord, and honor an institution of papacy. Satan’s host and wicked men will surround them, and exult over them, because there will seem to be no way of escape for them. But in the midst of their revelry and triumph, there is heard peal upon peal of the loudest thunder. The heavens have gathered blackness, and are only illuminated by the blazing light and terrible glory from heaven, as God utters His voice from His holy habitation. {1T 353.4}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 68. 353.     Fra side 353 i den engelske udgave.tilbage

Fremtiden

Jeg så, at Gud på en underfuld måde vil bevare sit folk i trængselstiden. Ligesom Jesus udøste sin sjæl i angst i haven, vil de alvorligt råbe og kæmpe i bøn om befrielse dag og nat. Der vil udgå (354) befaling om, at de skal ringeagte det fjerde buds sabbat og respektere den første dag eller også miste livet; men de vil ikke bøje sig og træde Herrens sabbat under deres fødder og respektere en pavelig institution. Satans hærskare og ugudelige mennesker vil omringe dem og hovere over dem, fordi der ikke vil synes at være nogen udvej til redning for dem. Men midt under deres lystighed og triumf høres der skrald efter skrald af den stærkeste torden. Himmelen er blevet sort og oplyses kun af den flammende glans og frygtelige herlighed fra himmelen, idet Gud lader sin røst høre fra sin hellige bolig.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.