The foundations of the earth shake; buildings totter and fall with a terrible crash. The sea boils like a pot, and the whole earth is in terrible commotion. The captivity of the righteous is turned, and with sweet and solemn whisperings they say to one another: “We are delivered. It is the voice of God.” With solemn awe they listen to the words of the voice. The wicked hear, but understand not the words of the voice of God. They fear and tremble, while the saints rejoice. Satan and his angels, and wicked men, who had been exulting that the people of God were in their power, that they might destroy them from off the earth, witness the glory conferred upon those who have honored the holy law of God. They behold the faces of the righteous lighted up and reflecting the image of Jesus. Those who were so eager to destroy the saints cannot endure the glory resting upon the delivered ones, and they fall like dead men to the earth. Satan and evil angels flee from the presence of the saints glorified. Their power to annoy them is gone forever. {1T 354.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 68. 354.     Fra side 354 i den engelske udgave.tilbage

Fremtiden

Jordens grundvolde ryster; bygninger vakler og falder med et frygteligt brag. Havet koger som en gryde og hele jorden er i voldsom bevægelse. De retfærdiges fangenskab vendes og med liflig, højtidelig hvisken siger de til hinanden: "Vi er befriet! Det er Guds røst." Med højtidelig ærefrygt lytter de til de ord, røsten udtaler. De ugudelige hører, men forstår ikke ordene i Guds røst. De frygter og bæver, medens de hellige fryder sig, Satan og hans engle tilligemed de gudløse mennesker, som hoverede over, at Guds folk var i deres vold, så de kunne udrydde dem af jorden, er vidne til den herlighed, der bliver dem til del, som har respekteret Guds hellige lov. De ser de helliges ansigter, som lyser og genspejler Jesu billede. De, der var så ivrige efter at ødelægge de hellige, kan ikke udholde den herlighed, som hviler over de befriede og falder til jorden som døde. Satan og de onde engle flygter bort fra de herliggjorte hellige. Deres magt til at tilføje dem skade er for evigt forbi. Vejl f menigh bd 1 side 112-113]

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.