Angels of God are watching the children with the deepest interest to see what characters they develop. If Christ dealt with us as we often deal with one another and with our children, we would stumble and fall through utter discouragement. I saw that Jesus knows our infirmities, and has Himself shared our experience in all things but in sin; therefore He has prepared for us a path suited to our strength and capacity, and, like Jacob, has marched softly and in evenness with the children as they were able to endure, that He might entertain us by the comfort of His company, and be to us a perpetual guide. He does not despise, neglect, or leave behind the children of the flock. He has not bidden us move forward and leave them. He has not traveled so hastily as to leave us with our children behind. Oh, no; but He has evened the path to life, even for children. And parents are required in His name to lead them along the narrow way. God has appointed us a path suited to the strength and capacity of children. {1T 388.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 388.     Fra side 388 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

Engle fra Gud våger over børene med den dybeste interesse for at se, hvilken karakter de udvikler. Dersom Kristus behandlede os, som vi tit behandler hinanden og vore børn, ville vi snuble og falde på grund af lutter modløshed. Jeg så, at Jesus kender vore skrøbeligheder og han har selv haft del i vore erfaringer i alle ting undtagen i synd; derfor har han beredt os en sti, der er afpasset efter vor styrke og evne og ligesom Jakob gjorde det, er han gået frem i ro og mag, efter som det passede sig for børnene, for at han kunne opholde os ved sin trøstefulde nærværelse og være os en stadig vejleder. Han foragter ikke børnene i hjorden, forsømmer dem ikke eller lader dem blive tilbage. Han har ikke påbudt os at gå videre og efterlade dem. Han er ikke gået så hurtigt, at han lod os (389) og vore børn blive tilbage. Oh, nej; han har jævnet vejen til livet også for børnene. Og af forældre kræves, at de i hans navn skal lede dem fremad på den trange vej. Gud har anvist os en vej, der er afpasset efter børnenes styrke og evne. Vejl f menigh bd 1 side 114-118]

------------
Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.