Some parents raise many a storm by their lack of self-control. Instead of kindly asking the children to do this or that, they order them in a scolding tone, and at the same time a censure or reproof is on their lips which the children have not merited. Parents, this course pursued toward your children destroys their cheerfulness and ambition. They do your bidding, not from love, but because they dare not do otherwise. Their heart is not in the matter. It is a drudgery, instead of a pleasure, and this often leads them to forget to follow out all your directions, which increases your irritation, and makes it still worse for the children. The faultfinding is repeated, their bad conduct arrayed before them in glowing colors, until discouragement comes over them, and they are not particular whether they please or not. A spirit of “I don’t care” seizes them, and they seek that pleasure and enjoyment away from home, away from their parents, which they do not find at home. They mingle with street company and are soon as corrupt as the worst. {1T 384.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 384.     Fra side 384 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

Nogle forældre afstedkommer mangen storm ved deres mangel på selvbeherskelse. I stedet for venligt at bede børnene gøre dette eller hint taler de bydende og i en skændende tone, medens de på samme tid kommer (385) med bebrejdelser og irettesættelse, som børnene ikke har fortjent. Forældre, denne fremgangsmåde over for jeres børn tilintetgør deres frimodighed og lyst til at gøre fremgang. De gør, hvad I pålægger dem, ikke af kærlighed, men fordi de ikke vover at gøre anderledes. De gør det ikke af hjertet. Det er trældom i stedet for en glæde og dette fører ofte til, at de glemmer at følge alle jeres påbud, hvilket forøger jeres pinlighed og gør det endnu værre for børnene. Bebrejdelsen gentages, deres slette opførsel fremstilles for dem i glødende farver, indtil modløshed griber dem og de tager det ikke så nøje med, hvorvidt de er til behag eller ej. En "jeg-er-ligeglad"-stemning tager dem i besiddelse og de går bort fra hjemmet, bort fra deres forældre, for at søge den fornøjelse og nydelse, som de ikke finder hjemme. De færdes i selskab med gadens børn og er snart lige så fordærvede som de værste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.