Upon whom rests this great sin? If home had been made attractive, if the parents had manifested affection for their children, and with kindness found employment for them, and in love instructed them how to obey their wishes, they would have touched an answering chord in their hearts, and willing feet and hands and hearts would all have readily obeyed them. By controlling themselves, and speaking kindly, and praising the children when they try to do right, parents may encourage their efforts, make them very happy, and throw over the family circle a charm which will chase away every dark shadow and bring cheerful sunlight in. {1T 385.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 385.     Fra side 385 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

På hvem hviler denne store synd? Dersom hjemmet havde været mere tiltrækkende, dersom forældrene havde vist hengivenhed over for deres børn, med venlighed fundet beskæftigelse til dem og på en kærlig måde lært dem at efterkomme deres ønsker, ville de have berørt en tilsvarende streng i børnenes hjerter og villige fødder, hænder og hjerter i forening ville med glæde have vist dem lydighed, Ved at beherske sig selv, tale kærligt og give børnene ros, når de søger at gøre, hvad der er ret, kan forældrene opmuntre dem til at gøre sig umage og gøre dem meget lykkelige og de kan omgive familiekredsen med en fortryllelse, som vil fordrive enhver mørk skygge og bringe det glade solskin ind.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.