Parents sometimes excuse their own wrong course because they do not feel well. They are nervous, and think they cannot be patient and calm, and speak pleasantly. In this they deceive themselves and please Satan, who exults that the grace of God is not regarded by them as sufficient to overcome natural infirmities. They can and should at all times control themselves. God requires it of them. They should realize that when they yield to impatience and fretfulness they cause others to suffer. Those around them are affected by the spirit they manifest, and if they in their turn act out the same spirit, the evil is increased and everything goes wrong. {1T 385.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 385.     Fra side 385 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

Forældre undskylder somme tider deres urigtige handlemåde med, at de ikke befinder sig vel. De er nervøse og mener, at de ikke kan være tålmodige og rolige og tale på en behagelig måde. Deri bedrager de sig selv og behager den onde, som fryder sig over, at de ikke anser Guds nåde for at være tilstrækkelig til at overvinde naturlige skrøbeligheder. De kan og bør til enhver tid beherske sig. Gud kræver det af dem. De bør forstå, at når de giver efter for utålmodighed og pirrelighed, påfører (385) de andre lidelser. Deres omgivelser påvirkes af den ånd, de lægger for dagen og dersom disse igen lader den samme ånd komme til udtryk, forøges ondet og alting går skævt.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.