Parents, when you feel fretful, you should not commit so great a sin as to poison the whole family with this dangerous irritability. At such times set a double watch over yourselves, and resolve in your heart not to offend with your lips, that you will utter only pleasant, cheerful words. Say to yourselves: “I will not mar the happiness of my children by a fretful word.” By thus controlling yourselves, you will grow stronger. Your nervous system will not be so sensitive. You will be strengthened by the principles of right. The consciousness that you are faithfully discharging your duty will strengthen you. Angels of God will smile upon your efforts and help you. When you feel impatient, you too often think the cause is in your children, and you blame them when they do not deserve it. At another time they might do the very same things and all would be acceptable and right. Children know, and mark, and feel these irregularities, and they are not always the same. At times they are somewhat prepared to meet changeable moods, and at other times they are nervous and fretful, and cannot bear censure. Their spirit rises up in rebellion against it. Parents want all due allowance made for their state of mind, yet do not always see the necessity of making the same allowance for their poor children. They excuse in themselves that which, if seen in their children who have not their years of experience and discipline, they would highly censure. Some parents are of a nervous temperament, and when fatigued with labor or oppressed with care, they do not preserve a calm state of mind, but manifest to those who should be dearest to them on earth, a fretfulness and lack of forbearance which displeases God and brings a cloud over the family. Children, in their troubles, should often be soothed with tender sympathy. Mutual kindness and forbearance will make home a paradise and attract holy angels into the family circle. {1T 386.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 385.     Fra side 386 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

Forældre, når I føler jer pirrelige, bør I ikke begå den store synd at forgifte hele familien med denne farlige pirrelighed. Sæt i sådanne stunder en dobbelt vagt over jer selv og beslut i jeres hjerte, at I ikke vil give anstød med jeres læber, at I kun vil tale behagelige og opmuntrende ord, Sig til jer selv: "Jeg vil ikke formørke mine børns lykke med et pirreligt ord." Ved således at beherske jer vil I styrkes. Jeres nervesystem vil ikke blive så overfølsomt. I vil blive styrket ved rigtige principper. Bevidstheden om, at I trofast fuldbyrder jeres pligt, vil styrke jer. Engle fra Gud vil tilsmile jer i jeres bestræbelser og hjælpe jer. Når I føler jer utålmodige, tror I alt for ofte, at årsagen ligger hos jeres børn og I dadler dem, når de ikke fortjener det. En anden gang kunne de måske gøre nøjagtig det samme og alt ville være godt og rigtigt. Børnene kender, lægger mærke til og føler disse uoverensstemmelser og de er heller ikke altid de samme. Til tider er de i nogen grad forberedt på at møde de skiftende stemninger, til andre tider er de nervøse og irritable og kan ikke finde sig i bebrejdelser. Deres sind rejser sig til oprør imod dem. Forældre ønsker, at der tages, alt skyldig hensyn til deres sindsstemning, men indser ikke altid nødvendigheden af, at der tages det samme hensyn til deres stakkels børn. De undskylder hos sig selv, hvad de højlydt ville dadle, om det viste sig hos deres børn, der dog ikke har de års erfaring og disciplin, som de selv har. Nogle forældre har et nervøst temperament og når de er trætte efter arbejde eller trykkes af bekymring, bevarer de ikke et roligt sind; over for dem, de skulle betragte som det kæreste på jorden, viser de ofte en pirrelighed og mangel på overbærenhed, der mishager Gud og kaster en sky over familien. Børn bør ofte trøstes ved en øm medfølelse i deres vanskeligheder. Gensidig venlighed og overbærenhed vil gøre (387) hjemmet til et Paradis og drage hellige engle ind i familiekredsen.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.