The mother can and should do much toward controlling her nerves and mind when depressed; even when she is sick, she can, if she only schools herself, be pleasant and cheerful, and can bear more noise than she would once have thought possible. She should not make the children feel her infirmities and cloud their young, sensitive minds by her depression of spirits, causing them to feel that the house is a tomb and the mother’s room the most dismal place in the world. The mind and nerves gain tone and strength by the exercise of the will. The power of the will in many cases will prove a potent soother of the nerves. {1T 387.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 387.     Fra side 387 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

Moderen kan og bør gøre noget for at beherske sine nerver og sit sind; når hun er nedtrykt; hvis hun blot tager sig selv i skole, kan hun, selv når hun er syg, være venlig og glad og tåle mere støj, end hun engang havde tænkt sig muligheden af. Hun bør ikke lade sine skrøbeligheder gå ud over børnene og ikke formørke deres unge, følsomme sind med sin nedtrykte sindsstemning og lede dem til at betragte huset som en grav og mors værelse som det uhyggeligste sted i verden. Sindet og nerverne vinder sundhed og styrke ved, at man gør brug af viljen. Viljekraften vil i mange tilfælde vise sig at være et kraftigt nerveberoligende middel.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.