Do not let your children see you with a clouded brow. If they yield to temptation, and afterward see and repent of their error, forgive them just as freely as you hope to be forgiven by your Father in heaven. Kindly instruct them, and bind them to your hearts. It is a critical time for children. Influences will be thrown around them to wean them from you, which you must counteract. Teach them to make you their confidant. Let them whisper in your ear their trials and joys. By encouraging this, you will save them from many a snare that Satan has prepared for their inexperienced feet. Do not treat your children only with sternness, forgetting your own childhood, and forgetting that they are but children. Do not expect them to be perfect or try to make them men and women in their acts at once. By so doing, you will close the door of access which you might otherwise have to them, and will drive them to open a door for injurious influences, for others to poison their young minds before you awake to their danger. {1T 387.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 387.     Fra side 387 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

Lad ikke jeres børn se jer med et vredt ansigt. Dersom de falder for fristelse og bagefter indser det og angrer deres fejl, tilgiv dem lige så uforbeholdent, som I håber at få tilgivelse hos jeres fader i himmelen. Undervis dem kærligt og knyt dem til jeres hjerter. Det er en kritisk tid for børn. De vil blive omgivet af indflydelser, som vil drage dem bort fra jer og som I må modarbejde. Lær dem at gøre jer til deres fortrolige. Lad dem hviske deres prøvelser og glæder i jeres øren. Ved at opmuntre dem til dette vil I redde dem fra mangen snare, som den onde har beredt for deres uerfarne fødder. Vis ikke bare strenghed mod jeres børn, medens I glemmer jeres egen barndom og glemmer, at de kun er børn. I må ikke vente, at de skal være fuldkomne, eller søge straks at få dem til at handle som mænd og kvinder. Ved at gøre det vil I lukke, den dør, gennem hvilken I ellers måske ville kunne få adgang til dem og drive dem til at åbne en dør for skadelige indflydelser, således at andre kan forgifte deres unge sind, inden I får øjnene op for deres fare.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.