Parents should not forget their childhood years, how much they yearned for sympathy and love, and how unhappy they felt when censured and fretfully chided. They should be young again in their feelings and bring their minds down to understand the wants of their children. Yet with firmness, mixed with love, they should require obedience from their children. The parents’ word should be implicitly obeyed. {1T 388.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 72. 388.     Fra side 388 i den engelske udgave.tilbage

Forældre og børn

Forældre bør ikke glemme deres egne barndomsår, hvor meget de da længtes efter medfølelse og kærlighed og hvor ulykkelige de var, når de blev irettesat og skændt på i vrede. De bør føle sig unge igen og bringe deres tankegang ned på et trin, hvor de kan forstå børnenes behov. Men med bestemthed forenet med kærlighed bør de kræve lydighed af deres børn. Forældrenes ord bør adlydes ubetinget.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.