Chapter 84—Our Ministers In the vision given me in Rochester, New York, December 25, 1865, I was shown that a most solemn work is before us. Its importance and magnitude are not realized. As I marked the indifference which was everywhere apparent, I was alarmed for ministers and people. There seemed to be a paralysis upon the cause of present truth. The work of God seemed stayed. Ministers and people are unprepared for the time in which they live, and nearly all who profess to believe present truth are unprepared to understand the work of preparation for this time. In their present state of worldly ambition, with their lack of consecration to God, their devotion to self, they are wholly unfitted to receive the latter rain and, having done all, to stand against the wrath of Satan, who by his inventions would cause them to make shipwreck of faith, fastening upon them some pleasing self-deception. They think they are all right when they are all wrong. {1T 466.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 466.     Fra side 466 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

I et syn, jeg fik i Rochester, New York den 25.december 1865, fik jeg vist at et meget alvorligt arbejde ligger foran os. Dets vigtighed og størrelse erkendes ikke. Da jeg mærkede den ligegyldighed, som viste sig overalt, var jeg urolig for prædikanter og folk. Det var som om den nærværende sandhedens sag var lammet. Guds arbejde synes standset. Prædikanter og folk er uforberedte for den tid vi lever i og næsten alle, som vedkender at tro den nærværende sandhed, er ikke parat til at indse beredelsesarbejdet for denne tid. I deres nuværende tilstand med verdslige ønsker og deres mangel på indvielse til Gud og deres hengivelse til selvet, er de helt uegnede til at få sildigregnen og til at stå Satans vrede imod, som, ved sine påfund, får dem til at lide skibbrud i troen og påfører, dem nogle behagelige selvbedrag. De tror at de har helt ret, når de har helt uret.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.