The ministers must be converted before they can strengthen their brethren. They should not preach themselves, but Christ and His righteousness. A reformation is needed among the people, but it should first begin its purifying work with the ministers. They are watchmen upon the walls of Zion, to sound the note of warning to the careless, the unsuspecting; also to portray the fate of the hypocrite in Zion. It seemed to me that some of the ministers had forgotten that Satan was yet alive, as persevering, earnest, and artful as ever; that he was still seeking to allure souls from the path of righteousness. {1T 469.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 469.     Fra side 469 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Prædikanterne må forvandles før de kan styrke deres brødre. De bør ikke forkynde selv, men Kristus og hans retfærdighed. Der behøves en fornyelse blandt folk, men den bør først begynde sit rensende arbejde hos prædikanterne. De er vagtfolk på Zions mure, der skal udstøde en advarselstone til de ubekymrede og intetanende; og skal også fortælle hyklernes skæbne. For mig er det som om at nogle af prædikanterne har glemt at Satan stadig lever, ligeså ihærdig, alvorlig og listig som altid; så han stadig forsøger at lokke sjæle fra retfærdighedens sti.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.