Wrong habits of life have lessened our mental and physical sensibilities, and all the strength we can acquire by right living and placing ourselves in the best relation to health and life should be devoted unreservedly to the work which God has assigned us. We cannot afford to use the few enfeebled, crippled energies which we possess to serve tables or to mingle merchandise with the work God has committed to us. Every faculty of mind and body is now needed. The work of God requires this, and no separate business can be engaged in aside from this great work without taking time and strength of mind and body, and thus lessening the vigor and force of our labor in the cause of God. Ministers who do this will not have all that time for meditation and prayer, and all that strength and clearness of mind that they should have to understand the cases of those who need help, and to be prepared to “be instant in season, out of season.” A word fitly spoken at the right time may save some poor, erring, doubting, fainting soul. Paul exhorted Timothy: “Meditate upon these things; give thyself wholly to them; that thy profiting may appear to all.” {1T 470.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 470.     Fra side 470 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Forkerte livsvaner har nedsat den mentale og fysiske følsomhed og al den styrke vi kan opnå. Ved rigtig livsførelse sættes i i det bedste forhold til liv og sundhed og bør helliges uforbeholdent til det arbejde, som Gud har tiltænkt os. Vi kan ikke tillade os at bruge de få svage og forkrøblede kræfter vi har til at varde borde op eller til at blande handel sammen med det arbejde, som Gud har betroet os. Der er nu brug for alle talenter i sind og legeme. Guds værk kræver dette og der kan ikke gøres nogen foretagsomhed udenfor dette store arbejde, uden at det tager tid og styrke fra sind og legeme og således formindsker vort arbejdes kraft og styrke i Guds sag. Prædikanter, som gør dette, vil ikke have al den tid til meditation og bøn og al den styrke og klarhed i sindet som de skal have, for at forstå deres behov som behøver hjælp og for at kunne træde frem »hvad enten det er belejligt eller ubelejligt.« Et rigtigt ord sagt på rette tid kan vinde stakkels, fejlende, tvivlende og hungrende sjæle. Paulus formanede Timoteus: »Tænk på dette, (471) lev i dette, så alle kan se, at du gør fremgang."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.