A great mistake has been made by some who profess present truth, by introducing merchandise in the course of a series of meetings and by their traffic diverting minds from the object of the meetings. If Christ were now upon earth, He would drive out these peddlers and traffickers, whether they be ministers or people, with a scourge of small cords, as when He entered the temple anciently “and cast out all them that sold and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of them that sold doves, and said unto them, It is written, My house shall be called the house of prayer; but ye have made it a den of thieves.” These traffickers might have pleaded as an excuse that the articles they held for sale were for sacrificial offerings. But their object was to get gain, to obtain means, to accumulate. {1T 471.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 471.     Fra side 471 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Nogle, som bekender sig til at tro den nærværende sandhed, har gjort en stor fejltagelse ved at indføre købmandshandel i en møderække og ved deres handel aflede sindene fra mødernes formål. Hvis Kristus var på jorden nu, ville han drive disse gadesælgere og handlende ud med en svøbe af små snore, uanset om de er prædikanter eller folk, ligesom dengang han kom ind i templet »og jog alle dem ud, som solgte og købte i helligdommen og han væltede vekselerernes borde og duekræmmernes bænke.« (472) Og han siger til dem: »Der står skrevet: Mit hus skal kaldes et bedehus; men I gør det til en røverkule.« Disse handlende kunne undskylde sig med at varerne de solgte var til hellige ofre. Men deres virkelige hensigt var at tjene penge og at opsamle midler.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.