I was shown that if the moral and intellectual faculties had not been clouded by wrong habits of living, ministers and people would have been quick to discern the evil results of mixing sacred and common things. Ministers have stood in the desk and preached a most solemn discourse, and then by introducing merchandise, and acting the part of a salesman, even in the house of God, they have diverted the minds of their hearers from the impressions received, and destroyed the fruit of their labor. If the sensibilities had not been blunted, they would have had discernment to know that they were bringing sacred things down upon a level with common. The burden of selling our publications should not rest upon ministers who labor in word and doctrine. Their time and strength should be held in reserve, that their efforts may be thorough in a series of meetings. Their time and strength should not be drawn upon to sell our books when they can be properly brought before the public by those who have not the burden of preaching the word. In entering new fields it may be necessary for the minister to take publications with him to offer for sale to the people, and it may be necessary in some other circumstances also to sell books and transact business for the office of publication. But such work should be avoided whenever it can be done by others. {1T 472.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 472.     Fra side 472 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Jeg så at havde de moralske og forstandsmæssige evner ikke været fordunklet af forkerte livsvaner, ville prædikanter og folk ikke have været så hurtige til at se de onde følger af at blande det hellige med det almindelige. Prædikanter har stået bag talerstolen og forkyndt den alvorligste prædiken og derefter gået i gang med at handle varer og være handelsmand, så galt i Guds hus. De har derved afledt tilhørernes tanker, fra de indtryk de forsøgte at give og ødelagt frugten af deres arbejde. Hvis deres finfølelse ikke var blevet sløvet, ville de kunne se at de faktisk bragte det hellige ned på niveau med det almindelige. Arbejdet med at sælge bøger bør ikke påhvile prædikanter, som arbejder i ord og lære. Deres tid og kræfter bør holdes tilbage, så deres bestræbelser må gøre fyldest ved mødeserierne. Deres tid og kræfter bør ikke bruges på at sælge vore bøger, da disse ligeså godt kan sælges af dem, som ikke har til opgave at forkynde ordet. Når en prædikant kommer ud på nye marker, kan det være nødvendigt for ham at tage bøger med sig, for at sælge det til folk og det kan i visse andre tilfælde være nødvendigt at sælge bøger og traktater for forlagsvirksomheden. Men dette arbejde bør undgås, når det kan gøres af andre.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.