Ministers have all that they ought to do to preach the word, and after they have urged solemn truth upon the people they should maintain a humble dignity as the preachers of exalted truth and as representatives of the truth presented to the people. After their labored effort they need rest. Even selling books upon present truth is a care, a tax to the mind, and a weariness to the body. If there are those who still have a reserve force and can be taxed without injury to themselves, there is important work for them to do, and it has but just commenced when they have spoken the truth to the people. Then come the exemplary preaching, the watchful care, the seeking to do good to others, the conversation, and visiting at the fireside from house to house, entering into the condition of mind and the spiritual state of those who listened to the discourse from their lips; exhorting this one, reproving that one, rebuking another, and comforting the afflicted, suffering, and desponding. The mind should be as free from weariness as possible that they may be minutemen, “instant in season, out of season.” They should obey the injunction given by Paul to Timothy: “Meditate upon these things; give thyself wholly to them.” {1T 472.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 472.     Fra side 472 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Det eneste hvad prædikanterne bør gøre er at forkynde ordet og efter at de har fremhævet højtidelige sandheder for folk bør de bevare en ydmyg værdighed, idet de er den ophøjede sandheds forkyndere og repræsentanter for sandheden, som er overdraget til folk. Efter deres møjsommelige arbejde behøver de hvile. Det er også en bekymring at sælge bøger om den nærværende sandhed, en byrde for sindet og (473) opslidende på kroppen. Hvis der er nogle som har ekstra kræfter og kan belastes uden at de tager skade, er der et betydningsfuldt arbejde til dem og dette er lige netop begyndt når de taler sandheden til folk. Derefter kommer den forbilledlige forkyndelse, den nøje omsorg, at forsøge og gøre andre godt, samtalen, besøget ved ildstedet fra hjem til hjem og komme ind på sindets vilkår og de menneskers åndelige tilstand, som har lyttet til deres prædikener; formane disse, irettesætte dem og trøste de bedrøvede, lidende og fortvivlede. Tankerne skal ikke være trætte så de altid vil være parate, »hvad enten det er belejligt eller ubelejligt.« De bør adlyde en formaning Paulus giver til Timoteus: »Tænk på dette, lev i dette."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.