In every important place there should be a depository for publications. And someone who really appreciates the truth should manifest an interest to get these books into the hands of all who will read. The harvest is great, but the laborers are few, and the few experienced laborers now in the field have all they should do to labor in word and doctrine. Men will arise who claim that God has laid upon them the burden of teaching the truth to others. All such should be proved and tried. They should not be relieved from all care, neither should they be lifted into responsible positions at once; but they should be encouraged if they deserve encouragement, to give full proof of their ministry. It would not be the best course for such ones to pursue, to enter into other men’s labors. Let them first labor in connection with one of experience and wisdom, and he can soon see whether they are capable of exerting an influence that will be saving. Young preachers who have never had wearing labor, nor felt the draft upon their mental and physical strength, should not be encouraged to hope for a support independent of their own physical labor, for this will only injure them and will be a bait to entice men to engage in the work who realize nothing of the burden of it or the responsibility resting upon God’s chosen ministers. Such will feel competent to teach others when they have scarcely learned the first principles themselves. {1T 473.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 473.     Fra side 473 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

På ethvert vigtigt sted må der være opbevaringsfaciliteter for bøger og blade. Og dem, som virkelig påskønner sandheden bør vise en interesse for at få disse bøger i hænderne på dem som vil læse. Høsten er stor, men arbejderne er få og de få erfarne arbejdere der er i marken har nok at gøre med at arbejde i ord og lære. Mennesker som påstår at Gud har givet dem en byrde for at lære andre sandheden vil rejse sig. Alle disse bør prøves og (474) forsøges. De skal ikke befries fra al bekymring, de skal heller ikke få ansvarsbetyngede stillinger på en gang; men de bør opmuntres, hvis de fortjener opmuntring, så deres gerning styrkes. Det vil ikke være den allerbedste fremgangsmåde for disse, at gå ind i andre menneskers arbejde. Sæt dem først sammen med en erfaren og klog prædikant og han vil snart se hvorvidt de er egnede til at udøve en vindende påvirkning. Unge forkyndere, som aldrig har haft noget arbejde og heller ikke mærket hvor meget åndelig eller fysisk styrke de har, bør ikke opmuntres til at håbe på støtte, uanset deres egen fysiske indsats, for dette vil bare skade dem og være et lokkemiddel for svage mennesker, der ikke kender noget til byrden eller ansvaret, der hviler på Guds udvalgte forkyndere, til at kaste sig ud i arbejdet. Disse tror at de kan lære andre, skønt de selv knap nok har lært de første grundsætninger.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.