Ministers and people must make greater advancement in the work of reform. They should commence without delay to correct their wrong habits of eating, drinking, dressing, and working. I saw that quite a number of the ministers are not awake upon this important subject. They are not all where God would have them. The result is, some can show but little fruit of their labors. Ministers should be ensamples to the flock of God. But they are not safe from Satan’s temptations. They are the very ones whom he will seek to ensnare. If he can succeed in lulling one minister to carnal security, and by so doing divert his mind from the work, or deceive him with regard to his own true condition before God, he has accomplished much. {1T 466.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 466.     Fra side 466 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Prædikanter og mennesker må gøre større fremskridt i reformarbejdet. De bør begynde uden tøven med at rette deres forkerte spise-, drikke-, klæde- og arbejdsvaner. Jeg så at en hel del af prædikanterne ikke var klar over dette betydningsfulde problem. De alle er ikke der hvor Gud vil have dem. Følgen er at nogle kun kan vise lidt frugt af deres arbejde. Ordets tjenere burde være eksempel for Guds hjord. Men de er ikke sikret fra Satans fristelser. Det er netop dem, han vil forsøge at fange. Hvis han (467) kan have held med at dysse en prædikant til ro i kødelig tryghed og derved bortlede hans tanker fra arbejdet, eller bedrage ham med hensyn til sin egen sande tilstand overfor Gud, har han opnået meget.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.