There is a great work to be accomplished for Sabbathkeepers. Their eyes must be opened and they see their true condition, and be zealous and repent, or they will fail of everlasting life. The spirit of the world has taken possession of them, and they are brought into captivity by the powers of darkness. They do not heed the exhortation of the apostle Paul: “And be not conformed to this world: but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good, and acceptable, and perfect, will of God.” With many, a worldly spirit, with covetousness and selfishness, predominates. Those who possess it are looking out for their own special interest. The selfish rich man does not interest himself in the things of his neighbors, unless it be to study how he can advantage himself at their disadvantage. The noble and godlike in man is parted with, sacrificed for selfish interests. The love of money is the root of all evil. It blinds the vision and prevents people from discerning their obligations to God or to their neighbors. {1T 478.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 478.     Fra side 478 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Der er et stort arbejde, der skal udrettes for sabbatsholdere. (479) Deres øjne må åbnes og de må se deres egentlige tilstand og blive nidkære og omvende sig, ellers vil de miste det evige liv. Verdens ånd har taget sæde i dem og de er ført i fangenskab af mørkets kræfter. De gav ikke agt på apostelens Paulus' formaning: »Skik jer ikke lige med denne verden, men lad jer forvandle gennem en fornyelse af jeres sind, så I må kunne skønne, hvad der er Guds vilje: det gode, velbehagelige og fuldkomne.« Hos mange hersker en verdslig ånd sammen med begærlighed og selviskhed. Disse ser kun efter deres egen særlige interesser. Den egenkærlige rige mand interesser sig ikke for sin næstes sager, medmindre det er for at finde ud af hvordan han kan gavne sig selv, til skade for sin næste. Det ædle og guddommelige i mennesket er skilt fra, ofret for selviske interesser. Kærlighed til penge er roden til alt ondt. Det fordunkler synet og forhindrer folk at indse deres pligt mod Gud og mod deres næste.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.