Many Sabbathkeepers who are wealthy are guilty of grinding the face of the poor. Do such think that God takes no notice of their little acts of meanness? If their eyes could be opened they would see an angel following them wherever they go, making a faithful record of all their acts in their families and at their places of business. The True Witness is on their track, declaring: “I know thy works.” As I saw this spirit of defrauding, of overreaching, of meanness, even among some professed Sabbathkeepers, I cried out in anguish of spirit. This great evil, this terrible curse, is folding around some of the Israel of God in these last days, making them a detestation to even noble-spirited unbelievers. This is the people professedly waiting for the coming of the Lord. {1T 480.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 480.     Fra side 480 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Mange velhavende sabbatsholdere har skyld for at udnytte de fattige. Tror disse at Gud ikke lægger mærke til deres små tarveligheder? Hvis deres øjne kunne åbnes ville de se en engel følge med dem hvor de går og gøre en nøjagtig fortegnelse over alle de handlinger de gør hos deres familier og på deres arbejde. Det sande vidne vil sige om dem: »Jeg kender dine gerninger.« Idet jeg så denne ondskabsfulde og bedrageriske ånd, som selv er blandt sabbatsholdere, råbte jeg i min ånds kval. Dette store onde, denne frygtelige forbandelse, lukker sig i disse sidste dage omkring nogle fra Israels Gud og gør dem afskyelige for selv ædelt sindet ikke-troende. Dette er det folk som bekender sig til at afvente Herrens komme.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.