I saw that the cause of God was not progressing as it might and as it should. Ministers fail to take hold of the work with that energy, devotion, and decided perseverance which the importance of the work demands. They have a vigilant adversary to contend with whose diligence and perseverance are untiring. The feeble effort of ministers and people can bear no comparison with those of their adversary, the devil. On one side are the ministers who battle for the right and have the help of God and holy angels. They should be strong and valiant, and wholly devoted to the cause in which they are engaged, having no separate interest. They should not be entangled with the things of this life, that they may please Him who hath chosen them to be soldiers. {1T 467.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 467.     Fra side 467 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Jeg så at Guds værk ikke skred fremad som det kunne og burde. Prædikanter undlader at tage fat i arbejdet med energi, hengivenhed og fast udholdenhed, som arbejdets vigtighed påkræver. De har en vagtsom modstander at kæmpe med, hvis flid og udholdenhed er utrættelig. Prædikanters og folks svage anstrengelser kan ikke bringe medlidenhed til deres modstander, djævelen. På den ene side er der de prædikanter, som kæmper for retten og har Guds og hellige engles hjælp. De bør være stærke og tapre og fuldt ud helliget til den sag de er involveret i og ikke have nogen særlige interesser. De bør ikke være indviklet i ting fra dette liv, så de kan behage ham, som har udvalgt dem til at være soldater.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.