These are often the very ones who are deceived by those sharp, shrewd peddlers of patent rights whose success depends upon the art of deception. These should learn that no confidence whatever can be put in such peddlers. But the brethren are credulous in regard to the very things they should suspect and shun. They do not take home the instruction of Paul to Timothy: “But godliness with contentment is great gain.” “And having food and raiment let us be therewith content.” Let not the poor think that the rich are the only covetous ones. While the rich hold what they have with a covetous grasp, and seek to obtain still more, the poor are in great danger of coveting the rich man’s wealth. There are very few in our land of plenty who are really so poor as to need help. If they would pursue a right course, they could in almost every case be above want. My appeal to the rich is, Deal liberally with your poor brethren, and use your means to advance the cause of God. The worthy poor, those who are made poor by misfortune and sickness, deserve your special care and help. “Finally, be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous.” {1T 481.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 481.     Fra side 481 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Disse er ofte netop dem, som er bedraget af de skarpsindige, drevne handelsmænd hvis fremgang er afhængig af bedragets art. Disse burde lære at der ikke kan gives tillid til sådanne handelsfolk. Men brødrene tager let på netop de sager, som de burde betvivle og undgå. De tager ikke Paulus' belæring til Timoteus med sig hjem: »Ja, gudsfrygt er virkelig en stor vinding - sammen med nøjsomhed.« »Når vi har føde og klæder, skal vi lade os nøje med det.« Lad ikke den fattige tro at den rige er de eneste der er begærlig. Medens de rige har det, som de kan have i deres begærlighed og forsøger at få endnu mere, er de fattige i stor fare for at tragte efter de riges gods. Der er ganske få i vort store land, som virkelig er så fattige at de behøver hjælp. Hvis de bestræbte sig på det rigtige ville de næsten altid være uden mangel. Min opfordring til de rige er: Del gavmildt med jeres fattige brødre og brug jeres midler til at fremskynde Guds sag. De virkelig fattige, som er blevet fattig ved ulykke og sygdom, fortjener jeres særlige omsorg og hjælp. »Endelig: Vær alle ens-sindede, medfølende, kærlige imod brødre, barmhjertige, ydmyge.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.