Men and women professing godliness and expecting translation to heaven without seeing death, I warn you to be less greedy of gain, less self-caring. Redeem your godlike manhood, your noble womanhood, by noble acts of disinterested benevolence. Heartily despise your former avaricious spirit and regain true nobility of soul. From what God has shown me, unless you zealously repent, Christ will spew you out of His mouth. Sabbathkeeping Adventists profess to be followers of Christ, but the works of many of them belie their profession. “Ye shall know them by their fruits.” “Not everyone that saith unto Me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven; but he that doeth the will of My Father which is in heaven.” {1T 482.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 482.     Fra side 482 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

(482) Til mænd og kvinder, som vedkender sig gudfrygtighed og regner med at blive optaget til himlen uden at se døden: Jeg advarer jer, at I må være mindre begærlig efter vinding og have mindre bekymringer for jer selv. Genvind jeres gudfrygtige mandsmod og jeres fornemme kvindelighed, ved uegennyttig godgørenhed. Afvis jeres havesyge ånd, som I havde før, på det kraftigste. Hvis I ikke nidkært omvender jer, vil Kristus spy jer ud af sin mund. Sabbatsholdende adventister bekender sig til at være Kristi efterfølgere, men mange af deres gerninger gør deres bekendelse til skamme. »Af deres frugter skal I kende dem.« »Ikke enhver, der siger til mig: 'Herre, Herre!' skal komme ind i Himmeriget, men den, der gør min himmelske Faders vilje."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.