I appeal to all who profess to believe the truth, to consider the character and life of the Son of God. He is our example. His life was marked with disinterested benevolence. He was ever touched with human woe. He went about doing good. There was not one selfish act in all His life. His love for the fallen race, His desire to save them, was so great that He took upon Himself the wrath of His Father, and consented to suffer the penalty of that transgression which plunged guilty man in degradation. He bore the sins of man in His own body. “He hath made Him to be sin for us, who knew no sin; that we might be made the righteousness of God in Him.” {1T 482.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 482.     Fra side 482 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Jeg opfordrer alle, som vedkender at tro sandheden, at tænke over Guds Søns karakter og levned. Han er vort eksempel. Hans liv var præget af uselvisk godgørenhed. Han kom altid i kontakt med den menneskelige smerte. Han gik omkring og gjorde godt. Der var ikke én eneste selvisk handling i hele hans liv. Hans kærlighed for den faldne slægt. Hans ønske om at frelse dem, var så stort at han tog sin Faders vrede på sig og han samtykkede og led straffen for den overtrædelse som styrtede skyldige mennesker i fordærv. Han bar menneskets synder i sit eget legeme. »Den, som ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.