Many pity the Southern slaves because they are bound down to labor, while slavery exists in their own families. Mothers and children are allowed to toil from morning till night; they have no recreation. A ceaseless round of labor is before them and crowded upon them. They profess to be Christ’s followers; but where is the time for them to meditate and pray, and obtain food for the intellect, that the mind, with which we serve God, may not be dwarfed in its growth? God calls upon every individual to use the talents He has committed to them to His glory, and by thus improving them to gain others also. God has laid obligations upon us to benefit others. Our work in this world for the good of others is not done until Christ shall say in heaven: “It is done.” “He that is unjust, let him be unjust still: and he which is filthy, let him be filthy still: and he that is righteous, let him be righteous still: and he that is holy, let him be holy still.” {1T 484.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 484.     Fra side 484 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Mange har medlidenhed med sydstaternes slaver der er bundet til at arbejde, selv om slaveri findes i deres egne familier. Mødre og børn har fået lov til at slide i det fra morgen til aften; de har ingen hvile. En uophørlig mængde arbejde ligger sammentrængt foran dem. De bekender at de er Kristi efterfølgere; men hvornår er der tid for dem til meditation og bøn og få føde til intellektet, så det sindelag, vi tjener Gud med, ikke må standses i sin vækst? Gud kalder på alle og enhver for at bruge de talenter han har betroet dem, skal bruges til hans ære. Gud har givet os pligt at hjælpe andre. Vor gerning med at gøre godt mod andre er ikke fuldendt før Kristus siger i himlen: »Det er opfyldt.« »Lad den, som gør uret, blive ved at gøre uret og lad den urene blev ved at leve i urenhed og lad den retfærdige blive ved at øve uretfærdighed og lad den hellige blive ved at leve helligt."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.