Many seem to have no true sense of their responsibility before God. They are required to strive to enter in at the strait gate, because many shall seek to enter in and shall not be able. Heaven requires them to try to induce others also to strive to enter in at the strait gate. A work is before young and old to labor earnestly to save not only their own souls, but the souls of others. There are none who have reasoning faculties who have not some influence. By their indifference they use that influence to hinder souls from striving to enter in at the strait gate, or by their earnest, persevering, untiring efforts they urge upon them the necessity of striving diligently to enter there. No one occupies a neutral position, doing nothing to encourage others and doing nothing to hinder them. Says Christ: They that gather not with Me scatter abroad. Take heed, old and young; you are either doing the work of Christ, to save souls, or the work of Satan, to lead them to perdition. “Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven.” {1T 484.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 484.     Fra side 484 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Mange lader ikke til at have nogen egentlig fornemmelse af ansvar for Gud. De har fået besked på at tilstræbe den snævre vej, eftersom mange forsøger at gå ind på den og ikke er i stand til det. Himlen forlanger at de skal prøve at også få andre til at gå ind på den snævre vej. Unge og gamle har et stort arbejde at ikke bare at frelse deres egne sjæle, men også andre sjæle. Der er ingen med sund fornuft som ikke har en vis påvirkning. Ved deres ligegyldighed hindrer denne påvirkning at sjælene kommer ind på den snævre vej, eller ved deres alvorlige, ihærdige og utrættelig bestræbelser siger de at (485) man skal stræbe flittigt for at komme ind på den. Ingen er neutrale og ikke opmuntrer eller ikke forhindrer dem. Kristus siger: Dem, som ikke samler med mig spreder. Tag jer i agt gamle og unge; enten gør I Kristi arbejde ved at frelse sjæle, eller også Satans arbejde ved at lede dem til undergang. »Således skal jeres lys skinne for menneskene, for at de må se jeres gode gerninger og prise jeres Fader, som er i Himlene."

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.