On the other side are Satan and his angels, with all his agents on earth, who make every effort and use every device to advance error and wrong, and to cover up their hideousness and deformity with a pleasing garb. Selfishness, hypocrisy, and every species of deception, Satan clothes with a garment of apparent truth and righteousness, and triumphs in his success, even with ministers and people who profess to understand his wiles. The greater distance they keep from Christ their great Leader, the less they are like Him in character, the more close is their resemblance in life and character to the servants of their great adversary, and the more sure is he of them at last. While they profess to be servants of Christ, they are servants of sin. Some ministers have their minds too much on the wages they receive. They labor for wages and lose sight of the sacredness and importance of the work. {1T 467.2}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 467.     Fra side 467 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

På den anden side er Satan og hans engle, hos alle hans agenter på jorden, som vil gøre enhver anstrengelse og bruge ethvert påfund for at fremme vildfarelse og fejl og tildække deres hæslighed og misdannelse, med en behagelig klædning. Selviskhed, skinhellighed og alle slags bedrag, Satan klæder sig med et udseende af sandhed og retfærdighed og jubler i sin medgang, endda sammen med prædikanter og folk, som hævder at forstå hans list. Jo større afstand de får fra Kristus, deres Store Leder, des mindre er de ham lig i karakter, jo mere lig er deres liv og karakter med deres store fjendes tjenere og des mere sikker er han på dem i enden. Selvom de hævder at være Kristi tjenere, er de syndens tjenere. Nogle prædikanter har deres tanker for meget på den løn de får. De arbejder for lønnen og mister synet for værkets ukrænkelighed og vigtighed.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.