Some become slack and negligent in their labor; they pass over the ground, but are weak and unsuccessful in their efforts. Their hearts are not in the work. The theory of truth is clear. Many of them had no part in searching out this truth by hard study and earnest prayer, and they know nothing of its preciousness and value by being compelled to sustain their positions against the opposition of its enemies. They do not see the necessity of preserving a spirit of entire consecration to the work. Their interest is divided between themselves and the work. {1T 467.3}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 467.     Fra side 467 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Nogle bliver slappe og skødesløse i deres arbejde; de kommer over det, men er i deres anstrengelser er de svage og uheldige. (468) Deres hjerter er ikke med i arbejdet. Sandhedens teori er åbenbar. Mange af dem får ikke del i at finde denne sandhed frem ved intens studium og alvorlig bøn. De ved intet om hvor dyrebart det er, at være nød til at støtte deres standpunkter, som går deres fjender imod. De indser ikke nødvendigheden for en hel indvielse til arbejdet. Deres interesser er splittede mellem dem selv og arbejdet.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.