I saw that before the work of God can make any decided progress, the ministers must be converted. When converted they will place less estimate upon wages and far more value upon the important, sacred, solemn work which they have accepted at the hand of God to perform, and which He requires them to do faithfully and well, as those who must render to Him a strict account. A faithful record of all their works is daily made by the recording angels. All their acts, and even the intents and purposes of the heart, stand faithfully revealed. Nothing is hid from the all-seeing eye of Him with whom we have to do. Those who have thrown all their energies into the cause of God, and who have ventured out and invested something, will feel that the work of God is a part of them, and will not labor merely for wages. They will not be eyeservants and seek to please themselves, but will consecrate themselves and all their interests to this solemn work. {1T 468.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 84. 468.     Fra side 468 i den engelske udgave.tilbage

Vore prædikanter

Jeg så at før Guds værk kan gøre nogen bestemt fremgang, må prædikanter forvandles. Når de er forvandlet vil de vurdere lønnen lavere og give langt mere vægt på det betydningsfulde, indviede og højtidelige arbejde, som de har modtaget fra Guds hånd for at udrette og som han forlanger at de skal gøre redeligt og godt, som der må aflægge et nøje regnskab til ham. Dagligt gøres en nøje fortegnelse af de regnskabsførerne engle. Alle deres handlinger, selv hjertets hensigter og mål, står nøjagtigt åbenbaret. Intet er skjult fra hans alt-seende øjne vi har at gøre med. Dem, som har brugt al deres energi på Guds sag og som har vovet og investeret noget i denne, vil føle at Guds værk er en del af dem og vil ikke bare arbejde for lønnen. De vil ikke være øjentjenere og forsøge at behage sig selv, men vil indvie sig selv og alle deres interesser på dette højtidelige arbejde.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.