God has given man six days in which to work for himself, but He has reserved one day in which He is to be specially honored. He is to be glorified, His authority respected. And yet man will rob God by stealing a little of the time which the Creator has reserved for Himself. God reserved the seventh day as a period of rest for man, for the good of man as well as for His own glory. He saw that the wants of man required a day of rest from toil and care, that his health and life would be endangered without a period of relaxation from the labor and anxiety of the six days. {1T 532.1}


Vidnesbyrd for menigheden bind 1 kapitel 91. 532.     Fra side 532 i den engelske udgave.tilbage

Sabbatens rette helligholdelse

Gud har givet menneskene seks dage, hvor da kan arbejde for sig selv, men han har forbeholdt sig én dag, da man specielt skal ære ham. Han skal herliggøres og hans autoritet respekteres. Og dog vil menneskene bedrage Gud ved at stjæle lidt af den tid, Skaberen har forbeholdt sig selv. Den syvende-dag er af Gud holdt tilbage som en hvile tid for mennesket, til menneskets bedste såvel som til hans egen ære. Han så, at den menneskelige natur krævede en (533) dag til hvile fra møje og bekymring og at deres helbred og deres liv ville udsættes for fare, om de ikke fik en tid til afslappelse efter de seks dages arbejde og anspændelse.

Sætning:
- skal ændres til:
navn og/eller e-mail:

Oversætterens indentitet er ikke nævnt her. Ændringen foretages efter vurdering.